تعریف چوب پلاستیک

رشد و توسعه همراه با تغییر ساختار جوامع سبب گردیده است که نیاز به مواد با خواص و کاربردهای متفاوت به شکل روزافزونی افزایش یابد و کمبود مواداولیه و یا عدم انطباق آنها با نیازهای کنونی سبب شده است که صاحبان صنایع همواره به دنبال موادی با خواص کیفی و کمی مطلوب باشند. در این میان، چندسازه ها  توانسته اند که بسیاری از کمبودها را جبران کرده و نقش ارزشمندی را در راه تکامل مواد مهندسی به خود اختصاص دهند.


چند سازه های چوب پلاستیک  گروه جدیدی از مواد هستند که در بسیاری ازکشورهای پیشرفته و در حال توسعه، درحال تولید و توسعه اند. در ساخت چوب پلاستیک گستره وسیعی از پلیمرها مثل پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی ونیل کلراید، پلی استر و … به همراه پرکننده های سلولزی شامل آرد چوب، الیاف  چوب، کتان، کنف و.. مورد استفاده قرار می گیرد.

در چوب پلاستیک عموماً دو جزو متمایز با نام فاز پیوسته ( ماتریس ) و فاز ناپیوسته ( تقویت کننده ) یا پرکننده وجود دارد و فرآورده حاصل در مجموع خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا می باشد. فاز ناپیوسته معمولاً سختتر از فاز پیوسته است و غالباً سه دسته کلی از مواد شامل ذرات پودری، ذرات صفحه ای و الیاف در این فاز استفاده می شوند. مواد تقویت کننده که به ماتریس اضافه  می شوند؛ خصوصیات ویژه ای را در چوب پلاستیک ایجاد می کنند. در چند سازه چوب پلاستیک به طور کلی الیاف، عضو بارپذیر هستند درحالیکه ماتریس (پلیمر)، آنها را در محل و آرایش مطلوب نگهداشته و به عنوان یک محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل می کند.