راهنمای نصب چوب پلاست

این راهنما خلاصه می باشد جهت دریافت راهنمای جامع نصب با ما تماس بگیرید.

نکات کلی :

1با توجه به ساختار چوب پلاست این محصول به طور تقریبی در هر متر مربع قادر به تحمل وزنی برابر با 430 کیلوگرم می باشد.

2مصرف متریال چوب پلاست جهت پوشش سطوح و امور تزیینی ،الزاما نیاز به زیرسازی فلزی و یا متریال مناسب دیگر می باشد.

شرایط نگهداری متریال چوب پلاست قبل از استفاده :

1پروفیل های چوب پلاست پس از حمل در محل پروژه باید در سطحی کاملاٌ صاف قرار بگیرند.

2چیدمان پروفیل های چوب پلاست باید به صورت افقی باشد.

3پروفیل ها باید در مکانی خشک که هوا در آن جریان داشته باشد نگهداری شوند.

شروع کار (زمان اجرا) :

1زمان اجرای عملیات پوشش کف با متریال چوب پلاست باید به نوعی آغاز گردد که سایر امور ساختمانی به پایان رسیده باشد.

2لازم است قبل از شروع عملیات نصب پوشش کف با متریال چوب پلاست نسبت به تراز بودن سطوح زیرین کار بااستفاده از پروفیل های مناسب صورت گیرد.

 اجرای کف :

1برای عملیات زیرسازی می توان از متریال های مختلف استفاده کرد که بنا به شرایط محیطی و همچنین امکانات فضای اجرا می تواند متفاوت باشد ،این متریال ها می تواند قوطی چوب پلاست ، قوطی آهن یا آلمینیومی باشد .تشخیص نوع متریال زیرسازی و ابعاد آن برعهده ی کارشناسان شرکت می باشد.

2در صورت نیاز و تشخیص استفاده از زیرسازی آهنی بهتر است از قوطی 40*40 میلیمتر استفاده گردد و برای جلوگیری از خوردگی قوطی آهنی استفاده از ضدزنگ در 4 وجه قوطی ها الزامی می باشد .

3زیرسازی و فواصل بین قوطی های 40*40میلیمتر به صورت آکس به آکس حداکثر 30 سانتی متر می باشد.

4جهت نصب چوب پلاست برروی شبکه فلزی ، از بست های مخصوص (کلیپس یا بست T) استفاده می گردد که بوسیله پیچ به سطح زیرسازی جهت مهار متریال چوب پلاست استفاده می شود.

5برای هرگونه نصب پیچ ، حتماً محل مورد نظر با دریل سوراخ گردد و از ایجاد سوراخ بوسیله پیچ برروی سطح کار اجتناب گردد.

6فاصله طولی بین پروفیل های چوب پلاست در هنگام نصب باید 3 میلیمتر باشد.

7پیچ های مورداستفاده می بایست از جنس گالوانیزه یا استیل با طول مناسب باشد.

8با توجه به اهمیت زیرسازی در زیباسازی و استحکام عملیات پوشش کف با متریال چوب پلاست لازم است هم جهت با نصب طولی پروفیل ها در محل طلاقی 2 پروفیل به صورت طولی ، قوطی های زیرسازی دوبل گرددکه به صورت معمول برای 150سانتی متر این عمل انجام می گیرد .

9برای استحکام شبکه فلزی زیرسازی در راستای چیدمان متریال چوب پلاست هر 2 نیاز به زیر سازی با قوطی فلزی داریم تا استحکام شبکه زیرسازی تقویت گردد.

 اجرای نما :

1قبل از نصب نما می بایست از ترازبودن سطح کار کاملاً مطمئن گردید.

2در صورت تشخیص کارشناسان شرکت مبنی بر استفاده از قوطی فلزی در شبکه زیرسازی نما، بهتر است از قوطی فلزی 30*30 میلیمتر استفاده گردد و برای جلوگیری از خوردگی قوطی فلزی ، استفاده از ضد زنگ الزامی می باشد.

3در زیرسازی شبکه فلزی نما ، فاصله بین قوطی های 30*30میلیمتر ،آکس به آکس حداکثر 35 سانتی متر می باشد.

4در حالتی که نما تماماٌ از متریال چوب پلاست استفاده می گردد، زیرسازی فلزی برروی نما با تمام شرایط گفته شده انجام می گیرد و متریال چوب پلاست با استفاده از بست برروی شبکه فلزی زیرسازی مهار می گردد.

5در شرایطی که در نما چوب پلاست بصورت تلفیقی و ترکیبی ، با هر متریال دیگر صورت گیرد ، بهتر است در ابتدا آن متریال اجراگردد و بعد از آن پروفیل های چوب پلاست برروی نما اجرا شود تا آسیبی به آنها در هنگام اجرا وارد نگردد. دراین موقع با توجه به حساسیت و سختی استفاده از دو متریال متفاوت ، هماهنگی لازم کارفرما و یا نماینده او با گروه نصب چوب پلاست الزامی می باشد.

6در قسمت های زاویه دار نما و کنج ها برای زیبایی کار بهتر است پروفیل های چو ب پلاست فارسی بر گردیده و نصب گردند.لازم است برای اجرای دقیق تر نما در قسمت های ذکر شده که نیاز به فارسی بر کردن متریال چوب پلاست دارد ، دربخش زیرسازی شبکه فلزی نهایت دقت بکارگرفته شود تادرهنگام فارسی کردن متریال چوب پلاست کمترین ضریب خطا را داشته باشیم.

7در مواقعی که امکان فارسی بر کردن چوب پلاست به دلایل مختلف در قسمت های زاویه دار و نما و کنج ها وجود ندارد، بهتر است از نبشی مناسب برای کاور کردن آن قسمت ها استفاده گردد.

8فواصل طولی ، نوع پیچ ، سوراخ کاری و سایر موارد ذکرشده در بخش کف در مورد نصب نما نیز صادق می باشد .