فرایند تولید چوب پلاستیک

برای تولید کامپوزیت چوب پلاستیک روش های مختلفی ابداع گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از:
•    
اکستروژن       
•    
قالبگیری تزریقی       
•    
قالبگیری فشاری        
•    
پالتروژن         
•    
قالبگیری صفحه‌ای

روش اکستروژن        
در بین این روش ها، روش اکستروژن به دلیل تولید پیوسته و یکنواخت پروفیل چوب پلاستیک، محبوبیت بیشتری دارد.
از فرایند اکستروژن برای عمل اختلاط و آمیزه سازی دو یا چند جزء از اجزای فرمولاسیون استفاده می شود. همچنین برای مخلوط کردن مواد ضایعاتی آسیابی و تازه می توان از این روش بهره جست. پلیمر به دست آمده را به وسیله دستگاه گرانول ساز به دانه هایی با ابعاد مورد نیاز تبدیل و سپس آن را به روش های معمول تزریق, اکستروژن,دمشی و… شکل دهی نمود. ظرفیت اکسترودرها را بر حسب مقدار ماده ای که در ساعت اکسترود می کنند, بیان می کنند. مثلا صد کیلو گرم در ساعت از روی میزان بازده می توان از بزرگ یا کوچک بودن دستگاه آگاه شد.
 
مهمترین بخش اکسترودر پیچ آن است. اکثر اکسترودر های فعال جهان یک پیچ دارند, برخی دیگر دو پیچ و بعضا چهار.از ویژگی های مهم اکسترودرهای چند پیچه, می توان به قابلیت خوب اختلاط مواد و آمیزه سازی آنها اشاره نمود. ضمن اینکه راندمان اکسترود یک دستگاه دو پیچه در مقایسه با یک پیچه, سه برابر می باشد. استفاده از روش اکستروژن به ویژه اکسترودرهای دو ماردون (دو پیچ)، متداول ترین روش در ساخت فراورده های چوب پلاستیک می باشد
فرایند اکسترژون چوب پلاستیک بدین صورت است که مواد پلاستیکی، آرد چوب و سایر افزودنی ها در ترکیب با هم، طی جریان آزاد از محفظه تغذیه اکسترودر که در بالای آن قرار دارد به گلویی میله ای مارپیچ وارد شده و از آنجا مواد به داخل اکسترودر هدایت می شوند. ذوب مواد طی انتقال آنها در امتداد طول پیچ و عمدتا به واسطه نیروهای برشی (اصطکاک) صورت می گیرد. در انتهای ماردون، مواد مذاب به طور پیوسطه و به شکل جریانی جامد به داخل قالب حرارت داده شده متصل به اکسترودر رانده شده و پس از گذشتن از داخل قالب، پروفیل های چوب پلاستیک شکل می گیرد. به همین خاطر، شکل محصول اکسترود شده در راستای طول آن ثابت است.